Automatizace

Automatizace je stále pevněji spjata s většinou výrobních a technologických celků, ve kterých se podílí na kontrole, řízení a případně vyhodnocení chodu technologie. S rostoucími nároky souvisí zvyšující se požadavky na spolehlivost, rychlou technickou podporu, kvalitu a přehlednost technického řešení. 

Dodržení těchto požadavků je pro společnost Senergos, a.s. od samého návrhu projektu až po jeho realizaci, uvedení do provozu a předání prioritní. Za uplynulou dobu, po kterou na poli průmyslové automatizace působíme, jsme realizovali celou řadu aplikací v oblasti vzduchotechniky, vodárenství, rozvodných zařízení a záložních zdrojů, kde jsme uplatnili logické řízení, měření a regulaci. Tato řešení byla vystavěna zejména na produktech společnosti SIEMENS. Dle požadavků zákazníka a rozsahu příslušného zadání jsme připraveni splnit náročné požadavky na řízení a vizualizaci procesů, záznamy požadovaných procesních a stavových veličin dále pak požadavky na vzdálenou správu technologie prostřednictvím sítě internet. Samozřejmostí v námi dodávaných službách je plná vzdálená technická podpora on-line pro novou obsluhu zařízení v období uvádění do provozu, stejně tak jsme schopni zajistit vzdálené ladění systému, což značně urychluje korektní uvádění zařízení do plného provozu.

Při návrhu řešení se zaměřujeme zejména na kvalitu použitých komponent, přehlednost a funkčnost zařízení. Programové vybavení řídicích systémů a zařízení pro vizualizaci je vytvářeno s ohledem na maximální komfort při obsluze a rychlou diagnostiku v případech nastalých výjimečných stavů. Zákazník má možnost připomínkovat jak uspořádání jednotlivých obslužných obrazovek ovládacích panelů, tak vlastní způsob řízení technologie v rámci řídicího programu. 

Změny vůči zadání, jehož rozsah je pevně stanoven před zahájením prací, jsou popsány formou doplňovacích dokumentů, náplň prací je zpoplatněna s ohledem na rozsah těchto úprav vzhledem k aktuální rozpracovanosti projektu v rámci předem odsouhlasených sazeb.

U žádného technického zařízení nelze vyloučit nepříznivé události. Pro případ poruchy má svůj jedinečný význam vzdálený přístup k zařízení, který umožní pracovníkům oddělení technické podpory naší společnosti správnou interpretaci problému, čímž se řešení nastalé situace značně urychluje. Pracoviště automatizace v naší společnosti je úzce spjato s oddělením diagnostiky, mezi jehož činnosti mimo jiné spadá diagnostika elektrických sítí, radiometrická analýza a diagnostika elektrických strojů. V případě komponent, jejichž funkčnost je klíčová pro chod technologie, lze nabídnout službu, v rámci které je garantována výměna poškozeného dílu v krátkých lhůtách, v případě nastalých potíží s konkrétní komponentou lze zajistit velmi rychlou výměnu a po diagnostikování příčiny uvést zařízení zpět do provozu.